Paėmimas
Data
Laikas
Grąžinimas
Data
Laikas

ES projektas

E-komercijos modelių diegimas UAB Autocom Lt

UAB "Autocom Lt" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,,E-komercijos modelių diegimas UAB Autocom Lt“ veikloje“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0760.

Projekto biudžetas: 66.000,00 Eur, iš jų ES dalis: 49.500,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 10 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 20 d.

Projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „Autocom Lt“, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys - Įdiegti e. komercijos modelį UAB „Autocom LT“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės augimui.

AUTOCOM LT, UAB siekdama perspektyvoje išvengti galimų bendrovės veiklos ir pajamų kritimų (bei sustiprinti bendrovės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams), neužtikrintumo, bankroto, kaip tai atsitiko daliai bendrovių 2020-2021 m. per COVID-19 pandemiją, taip pat siekdama didinti įmonės produktyvumą ir darbo našumą, pritraukti kuo daugiau klientų per elektroninę erdvę, įvertino visus bendrovėje vykstančius vidinius bei išorinius procesus ir jų optimizavimo galimybes, bendrovės teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę, t. y. paslaugų skaitmenizavimo galimybes. 

Inicijuojamo projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu AUTOCOM LT, UAB siekiant padidinti pajamų augimą. 

 

Projekto metu bus įdiegti e-sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visus sandorius, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomi užsakymai, kas atsakingi už kokybišką jų vykdymą ir kt.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

 

 

Grįžti