Paėmimas
Data
Laikas
Grąžinimas
Data
Laikas

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

  1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

UAB „Autocom LT“, juridinio asmens kodas 302482395, adresas Savanorių pr. 129, Vilnius (toliau – Bendrovė), vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Gerbiame Jūsų privatumą, todėl įsipareigojame Jūsų asmens duomenis tvarkyti teisėtai, laikytis visų Europos Sąjungos (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informaciją apie asmenų, kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis transporto priemonių trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos paslaugomis, dalyvauja Bendrovės rengiamoje lojalumo ir akcijų programoje, šios svetainės lankytojų, asmenų, kurie sutiko gauti Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimus ar dalyvauti Bendrovės veiklos ir/ar paslaugų viešinime, kandidatų užimti laisvas darbo vietas Bendrovėje, Bendrovės darbuotojų asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie tvarkomų asmens duomenų kiekį, tikslus, asmens duomenų šaltinius, gavėjus, duomenų tvarkymo tikslus ir kt.

Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar kitomis priemonėmis nei nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tokiu atveju, mes Jums apie tai jus informuosime atskiru pranešimu.

Ši privatumo politika gali būti keičiama, atnaujinama, todėl skatiname ją periodiškai peržiūrėti, taip pat susipažinti su ja kaskart apsilankius šioje svetainėje.

  1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, maloniai, prašome kreiptis į Bendrovę el. paštu info@autocomcarrental.com.

Su Bendrove taip pat galite susisiekti siunčiant registruotą laišką adresu Savanorių pr. 129, Vilnius

  1. ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenis Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sudarote su mumis transporto priemonių trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos sutartį, sutinkate dalyvauti Bendrovės lojalumo ir akcijų programoje, sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, atsiunčiate savo CV ar kitą informaciją dėl įdarbinimo Bendrovėje, pateikiate mums užklausą ar prašymą.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, Jūsų darbdavių). Taip pat informaciją apie Jus tam tikrais atvejais galime gauti iš mūsų partnerių, viešai prieinamų šaltinių (pvz. „LinkedIn), kai Jūs sutikote, kad ši informacija apie Jus būtų paviešinta.

Žemiau šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais ir kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokiais teisiniais pagrindais grindžiame Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kam Jūsų asmens duomenis galime perduoti.

Transporto priemonių trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos sutarčių sudarymas ir vykdymas

Bendrovė teikia transporto priemonių trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos paslaugas. Tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti transporto priemonės nuomos sutartį su Jumis ir ją tinkamai įvykdyti, Bendrovei reikia tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis:

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sutarties sudarymo ar vykdymo ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, Bendrovės teisėtų interesų pagrindais.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi 5 metus nuo transporto priemonių nuomos paslaugų suteikimo dienos. Informacija apie konkrečią Jūsų kelionę (data, laikas, vieta ir nuvažiuotas atstumas) yra saugomi 2 metus nuo konkrečios Jūsų kelionės transporto priemone pabaigos.

Bendrovė Jūsų asmens duomenys gauna tiek Jums pateikus asmens duomenis fiziškai atvykus į Bendrovės padalinį, tiek ir naudojantis Bendrovės sukurtomis transporto priemonės nuomos paslaugų platformomis (www.autocomcarrental.com ar mobiliąja aplikacija AUTOCOM GO).

Bendrovė, siekdama suteikti transporto priemonės nuomos paslaugas, taip pat gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai Jūsų darbdavys yra Bendrovės klientas. Tokiu atveju, Bendrovė tvarkys Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. paštas, tel. numeris), informaciją apie darbovietę ir užimamas pareigas, vairuotojo pažymėjimo duomenis (jei Jūs darbdavio vardu naudositės transporto priemone), kitus duomenis, kuriuos Bendrovė tvarkys Jums naudojantis transporto priemone (naudojimosi transporto priemone data ir laikas, transporto priemonės naudojimosi vieta ir nuvažiuotas atstumas), atvaizdas.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės teisėtų interesų pagrindu ir saugomi 5 metus nuo transporto priemonių nuomos paslaugų suteikimo dienos. Informacija apie konkrečią Jūsų kelionę (data, laikas, vieta ir nuvažiuotas atstumas) yra saugomi 2 metus nuo konkrečios Jūsų kelionės transporto priemone pabaigos.

Tokiu atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra pateikti sutartyje tarp Bendrovės ir Jūsų darbdavio, Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi 10 metų po konkrečios sutarties įvykdymo pabaigos.

Bendrovė informuoja, kad įgyvendindama teisės aktų reikalavimus, Jūsų asmens duomenis gali perduoti valstybės ir savivaldybės institucijoms. Dažniausiai Jūsų asmens duomenys bus perduoti Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar konkrečiam jos padaliniui dėl Jūsų padaryto Kelių eismo pažeidimo naudojantis Bendrovės suteikta transporto priemone.

Asmeninių paskyrų valdymas ir administravimas

Siekiant kokybiškesnio ir paprastesnio transporto priemonių nuomos paslaugų suteikimo, transporto priemonės rezervaciją siūlome atlikti susikūrus savo asmeninę paskyrą www.autocomcarrental.com svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje AUTOCOM GO. Susikūrus vieną asmeninę paskyrą, prie savo paskyros galėsite prisijungti naudojantis bet kuria aukščiau nurodytų platformų.

Siekiant užtikrinti minėtų asmeninių paskyrų funkcionalumą ir administravimą, Bendrovė turi tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, el. paštą (kaip prisijungimo vardą) ir paskyros slaptažodį, paskyros sukūrimo datą.

Minėti asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Aktyvia paskyra yra laikoma tokia paskyra, kuria yra naudojamasi 5 metų laikotarpiu bent vieną kartą. Dėl šios priežasties, Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarkys ir saugos 5 metus nuo paskutinio Jūsų Bendrovės teikiamų paslaugų pasinaudojimo dienos.

Duomenys apie Jūsų asmeninę paskyrą yra niekam neteikiami.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu išreikšti prieštaravimą (Privatumo politikos 7 skyriuje numatyta tvarka) ir pareikalauti ištrinti Jūsų paskyrą. Tokiu atveju, Jūsų paskyra bus ištrinta ir Jūs negalėsite toliau naudotis Bendrovės paslaugomis. Pabrėžiame, kad paskyros ištrynimas neturi įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir saugojimui kitais šioje Privatumo politikoje pateiktais asmens duomenų tvarkymo tikslais (pavyzdžiui, asmens duomenų tvarkymas transporto priemonių trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu).

Bendrovės sutarčių vykdymas

Siekdama sudaryti ar vykdyti sutartį, Bendrovė gali tvarkyti įmonių, su kuriomis Bendrovė yra sudariusi ar siekia sudaryti sutartis dėl paslaugų teikimo, darbuotojų asmens duomenis.

Tokiais atvejais, mes tvarkome aukščiau nurodytų asmenų (kontrahentų darbuotojų) vardą, pavardę, darbovietę, susirašinėjimo su Bendrove turinį.

Šie asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Šiuo duomenų tvarkymo tikslu asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja atitinkama paslaugų teikimo sutartis su Bendrove bei 10 metų nuo sutartinių santykių su Bendrove pabaigos.

Lojalumo ir nuolaidų programos vykdymas

Naudodamiesi Bendrovės transporto priemonėmis, Jūs taip pat galite dalyvauti Bendrovės organizuojamoje lojalumo ir nuolaidų programoje bei gauti specialius pasiūlymus ir Jums pritaikytas nuolaidas.

Dalyvavimas lojalumo ir nuolaidų programoje yra galimas tik tada, kai Jūs aktyviai sutiksite dalyvauti tokioje programoje.

Jums dalyvaujant Lojalumo ir nuolaidų programoje, Bendrovė tvarko Jūsų vardą, pavardę, užsakymų istoriją (naudojimosi transporto priemonėmis istorija ir dažnumas).

Visi asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi 5 metus nuo paskutinės paslaugų suteikimo dienos.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Bendrovė atskirais atvejais gali vykdyti tiesioginę rinkodarą. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis (el. paštas) ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Bendrovės teikiamas paslaugas, naujienlaiškius, Bendrovė gali susisiekti, siųsti naujienlaiškius.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. paštą.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 2 (vienerius) metus po sutikimo gavimo.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu info@autocomcarrental.com.

Telefoninių pokalbių įrašymas įrodymams apie būsimų sandorių sąlygas ir (arba) sudaromus bei vykdomus sandorius išsaugoti

Bendrovė, siekdama apsisaugoti nuo būsimų ginčų su asmenimis bei siekdama surinkti įrodymus apie telefoninio pokalbio metu su Bendrovės klientu aptartas detales, įrašo telefoninius pokalbius.

Šiuo tikslu, Bendrovė tvarko tokius Jūsų asmenis duomenis: Jūsų telefono numerį, balsą ir kitą informaciją, kurią pats pasirenkate pateikti Bendrovei.

Visais atvejais, Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko Jūsų sutikimo pagrindu. Kiekvieną kartą paskambinus į Bendrovę, Jūs esate informuojamas apie telefoninio pokalbio įrašymą. Tokiu atveju, jei nesutinkate, kad telefoninis pokalbis būtų įrašytas, maloniai prašome, atvykti į artimiausią Bendrovės padalinį arba susisiekti su Bendrove kitomis ryšio priemonėmis.

Sukurti telefoninių pokalbių įrašai bus saugomi 6 mėnesius nuo telefoninio pokalbio įrašo sukūrimo.

Vaizdo stebėjimas asmenų ir turto apsaugos tikslu

Bendrovė savo padaliniuose vykdo vaizdo stebėjimą asmenų ir turto apsaugos tikslu. Bendrovė nevykdo vaizdo stebėjimo tokiose Bendrovės padalinių patalpose, kuriose asmuo gali tikėtis absoliutaus privatumo.

Vykdant vaizdo stebėjimą, Bendrovė tvarko Jūsų atvaizdą.

Sukurti vaizdo įrašai yra saugomi 14 kalendorinių dienų.

Bendrovė vykdo vaizdo stebėjimą teisėto intereso užtikrinti asmenų ir turto apsaugą pagrindu.

Transporto priemonių sekimas (navigacijos įrenginių pagalba) turto apsaugos ir paslaugų teikimo tikslais

Bendrovė, siekdama apsaugoti savo turtą (transporto priemones) ir siekdama tinkamai suteikti transporto priemonių nuomos paslaugas, vykdo Bendrovės naudojamų transporto priemonių sekimą navigacijos įrenginių pagalba.

Bendrovė tvarko Jūsų vardą, pavardę ir buvimo vietą (kelionės pradžios vieta, kelionė ir kelionės pabaigos vieta).

Bendrovė transporto priemonių sekimą vykdo Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Surinkti asmens duomenys yra saugomi 1 dieną.

Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais

Bendrovė Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją Bendrovės viešai skelbiamais kontaktais.

Savo asmens duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto būdo susisiekti su mumis, gali skirtis tvarkomų asmens duomenų kiekis.

Surinkti Jūsų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų kreipimosi dienos. Atskirais atvejais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau.

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis Bendrovei pateikiate siekdami prisijungti prie Bendrovės komandos. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką (bei atitinkamai visą juose pateiktą informaciją) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu (įskaitant bet neapsiribojant susirašinėjimo su Jumis turinį). Nurodyti duomenys tvarkomi personalo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Prašome Jūsų nesiųsti jokios asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų profesiniais gebėjimais, kvalifikacija, nėra būtina Jūsų tinkamumui užimti atitinkamas pareigas įvertinti. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Jūsų gautus duomenis Bendrovė saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi papildomus 1 (vienerius) metus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki atitinkamo sutikimo atšaukimo.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir (ar) dalykines savybes.  1. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR DUOMENŲ GAVĖJAI

Bendrovė, vadovaudamasi BDAR nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis, atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus.

Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus atlikti tam tikrus asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Šie paslaugų teikėjai atlieka asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik pagal Bendrovės nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip informacinės sistemos administratoriams, mūsų veiklą prižiūrinčioms valstybės institucijoms, privalomai teikiant duomenis valstybiniams registrams ir (ar) duomenų bazėms ir kt.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į jokią trečiąją valstybę ir (ar) tarptautinę organizaciją.

  1. SLAPUKAI

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Slapukai yra skirti užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą.

Slapukų pagalba, Bendrovė gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, lankytojų IP adresą ir kt.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie mūsų interneto svetainės.Pavadinimas

Galiojimo laikas

Tikslas

NID

1 metai

Sisteminis slapukas naudojamas Google žemėlapio nustatymams. Naudojamas unikalus identifikatorius.

TawkConnection Time

Sesijos metu

Sisteminis pagalbos bloko slapukas. Naudojamas unikalus identifikatorius.

_dc_gtm_UA-80048190-4

Sesijos metu

Statistikos slapukas  1. DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, šifravimą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą ir kt.

  1. JŪSŲ TEISĖS

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Bendrovė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Duomenų subjektų teises Bendrovė įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Per nurodytą terminą Bendrovė pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Bendrovė gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

Teisę būti informuotam apie atliekamą duomenų tvarkymą

Bendrovė Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Bendrovė Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Bendrovė pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis

Jūs turite teisę Bendrovės reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

Teisę apriboti duomenų tvarkymą:

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

Teisę prašyti ištrinti duomenis

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (nesutikti)

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Bendrovės teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Bendrovė duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Bendrovė pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Bendrovė nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

Plačiau apie Jūsų kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimą skaitykite Bendrovės Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje.

  1. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022-11-02.Grįžti